Conflict Matters Conference – December, 18

Het debat over dekolonisering en democratisering van de kunsten

verhit de kunsten- en culturele sector. Vanuit het idee ‘Conflict Matters’

omarmen en organiseren we in dit seminarie de discussie, het debat

en het meningsverschil als hefboom om het transitieproces van de sector

te versterken. Vandaag wordt op een gepolariseerde manier

met conflict omgegaan waardoor velen onder ons begrijpelijk

een conflictmoeheid ervaren. Maar Conflict does matter, is constructief,

geeft impulsen aan de praktijk en zorgt voor een continuë vernieuwing.

VOOR WIE?

Cultuurprofessionals, studenten, kunstenaars, lokaal cultuurbeleid,

museummedewerkers, andere geïnteresseerden…

WAT?

In de voormiddag nodigen we sprekers uit die dieper ingaan op het belang

van conflict en hoe we hier vanuit onze praktijk op kunnen inspelen.

We benaderen het thema zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk

met enkele concrete voorbeelden uit buiten- en binnenland.

Als sprekers kan u alvast verwachten:

• Dr. Bernadette Lynch, academicus met ruime praktijkervaring in

het begeleiden van veranderingsprocessen in musea

• Rachael Minott, artieste uit UK en medewerker aan het project

‘The Past is now’ in Museum of Birmingham

• Pascal Gielen, hoogleraar cultuursociologie aan de UA,

verbonden aan ARIA. Gielen is ook hoofdredacteur van

de internationale boekenreeks Arts in Society

In de namiddag spelen we advocaat van de duivel en bepleiten auteurs /

performers drie hete hangijzers in het debat vanuit verschillende invalshoeken.

De thema’s die aan bod komen zijn:

• het belang van artistieke vrijheid vs de grenzen ervan

• erfgoed: behoud vs reset

• structuren radicaal omgooien vs geleidelijke verandering

Een panel van experten zoekt naar mogelijkheden om deze conflicten te overstijgen.

De verdere invulling van het programma wordt later bekend gemaakt,

maar zet 18 december alvast in uw agenda voor een dag vol conflict matters!

De voertaal voor het voormiddagprogramma is Engels.

INSCHRIJVEN VIA DEZE LINK!

• Standaardtarief: 40euro pp

• Reductietarief: studenten, werkzoekenden en individuele kunstenaars 8euro pp

De inschrijvingsprijs mag je niet beletten deel te nemen aan deze studiedag.

Kies integer voor het reductietarief of contacteer hiervoor info@fameus.be.

Met reductietarief is het mogelijk cash te betalen aan het onthaal.

IHKV Beyond Theater – Creative platform for professional skills

 

18 DECEMBER 2018, 9U30 – 17U

SEMINARIERUIMTE UA, KLOOSTER VAN DE GRAUWZUSTERS,

LANGE SINT-ANNASTRAAT 7, 2000 ANTWERPEN

 

Co-funded by the Creative Europe Program of the European Union

Georganiseerd door Fameus en kunstZ,

ism Demos,

Evens Foundation,

Kif Kif en ARIA