CULTURE TALKS Commons

Dinsdag 6 december 2022 organiseert het Departement Cultuur, Jeugd en Media de eerste editie van CULTURE TALKS; het nieuwe jaarlijkse sectorevenement voor de brede media- en cultuursector. Het Departement brengt partners en experten uit de culturele sectoren samen met academici en beleidsmakers, om zicht te verdiepen in sociale, maatschappelijke, economische en technologische veranderingen. In dialoog willen we antwoorden vinden op huidige en toekomstige uitdagingen. 


Editie 2022: CULTURE TALKS Commons

CULTURE TALKS focust telkens op een thema met een groeiend belang in het cultuur-en medialandschap. De eerste editie zoomt in op het potentieel van een common cultuurbeleid. De meerwaarde van commons voor cultuur en media en de impact ervan op het beleid worden onderzocht.

Wat is een common? Een common of gemeengoed ontstaat wanneer een groep mensen samen een hulpbron delen en afspraken maken over het gebruik ervan. Ook in Vlaanderen zien we initiatieven zoals ‘De Koer’ in Gent, die steunen op het collectief bezit en beheer van materiële en immateriële bronnen.

Hoe maken we ons cultuurbeleid commons proof? Als curator van CULTURE TALKS Commons presenteert Pascal Gielen, hoogleraar Cultuursociologie (ARIA – Universiteit Antwerpen) en expert in cultural commons, een praktijkgericht programma dat antwoord tracht te bieden op die vraag en de sectordialoog kan aanzwengelen.


Locatie

Universiteit Antwerpen – Hof van Liere, Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

Inschrijven

Inschrijven kan via www.vlaanderen.be/cjm/nl/agenda/culture-talks-commons